ALLMÄNNA VILLKOR  Nedan punkter gäller om annat ej avtalats

BYGGNATION

Uthyraren förankrar alla tält med jordspik. Uthyraren avser i övrigt att göra så lite åverkan om möjligt på byggplatsen. Hyrestagaren ansvarar för kostnader för återställning av mark och dyl som kan uppkomma till följd av montering och demontering på en byggplats. 

Det är hyrestagarens ansvar att all elledningar, avlopp eller andra ledningar i marken markeras ut så att dessa inte skadas när vi slår ner våra spik. Alla kostnader för skador som kan uppkomma till brist av ej utmarkerade eller felaktigt utmarkerade elledningar, avlopp osv skall skriftligen informera uthyraren om ev restriktioner som finns på en byggplats gällande framkomlighet med fordon osv. Görs inte detta tar uthyraren inget ansvar för de skador som kan uppkomma till följd av detta. 

Skall uthyraren leverera betong för att förankra tält tillkommer 35% av hyresbeloppet.

Montering utförs alltid av Tältmästarnas egen personal.

Mer än 20 meters gångväg till monteringsplatsen ifrån tomtgräns eller uppställningsplats för släp, lastbil eller genomgång i hus för att komma till uppmontering/nedmonterinsplats tillkommer 1000kr + moms, detta skall meddelas i förväg då det måste ingå i vår planeringstid.

MÖBLER & PORSLIN – Transport av gods sker till dörren förutsatt att vi kan köra fram till adressen, och behöver ni hjälp med att bära in eller även hjälp med uppsättning/nerplockning av möbler och porslin så debiterar vi 295kr + moms per påbörjad halvtimme.

Bord och stolar ska vara avtorkade efter ert evenemang. Porslin ska packas så som det levererades. För varje påbörjad timme med extra rengöring av möbler utgår en avgift på 600kr + moms.

Vid skada av hyrt gods debiterar vi kunden.

FÖRSÄKRING

Försäkring för brand och storm ingår i hyrespriserna, extra försäkring för skadegörelse kan tecknas mot 7% av hyresbeloppet

TILLÄGG

Personal är endast på plats för att färdigställa utrustning som är offererad.

Tillägg till offert/beställning kan göras av kunden på plats. Det är kundens ansvar att hålla koll på vad som ingår i det som är offererat. Skulle kund göra tilläggsbeställningar eller engagera vår personal i arbete som ej ingår i det offererande så är det vår uppfattning att kunden är medveten om att det medför extra kostnader. Material kostnad debiteras för gällande prislista och personal 495kr/timme

VÄNTETID

Väntetid som uppkommer p.g.a att hyrestagaren inte fullgjort det som är beskrivet enligt ovan (hyres- och leveransplan) samt i gällande hyres- och leveransvillkor debiteras med 495 kr per timme och person.

AVFALLSHANTERING

Hyrestagaren ombesörjer att för ändamålet lämpliga kärl/plast finns tillhanda för avfall (emballage, etc) som uppkommer i samband med montage/demontage. I annat fall tillkommer en avgift på 10kr per uthyrd kvm tält om tältmästarna hanterar detta.

OFFERT

Detta är en offert baserad på kundens uppgifter till Tältmästarna. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats är riktiga och överensstämmer med verkligheten. Det är kundens ansvar att meddela Tältmästarna om så inte är fallet så offerten kan justeras. Gör kunden inte detta förbehåller Tältmästarna sig rätten att justera priserna i efterhand

ORDER

Inkl. montering och demontering.

Vi möblerar och dukar ej vårt hyrgods, men vi diskar allt.

Skador/försvunnit gods debiteras med vårt inköpspris + 20%. 

Fri avbokning 2 veckor innan, avbokning 1 vecka innan faktureras kunden 50% av ordervärde, avbokning sista veckan faktureras kunden fullt ut. Fri ändring i order minst 1 vecka innan.