Trägolv, uppallat ca 0-20 cm, per kvm

175kr inkl. moms

Hyresperiod